Maksu- ja peruutusehdot

Tutustuthan harrastamisen maksuihin ja maksu- ja peruutusehtoihin huolellisesti ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuessaan liikuntaryhmään harrastaja/alaikäisen harrastajan huoltaja hyväksyy ryhmän toiminnasta hänelle aiheutuvat laskut ja seuran maksu- ja peruutusehdot. Muodostuvat maksut ovat perintätoimikelpoisia.

Harrastajalle muodostuvat laskut löytyvät omasta myClub -palvelusta. Laskut on mahdollista maksaa laskun yhteydessä olevan linkin kautta omassa verkkopankissa tai voit tehdä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.

Harrastamisesta muodostuvat maksut

  • Jäsenmaksu
    Jokaisen seurassamme liikkuvan harrastajan tulee olla yhdistyksemme jäsen. Sport Club Vantaan jäsenkausi on 1.7.-30.6. ja jäsenmaksun suuruus on 30€. Jäsenmaksu laskutetaan liikuntaryhmään ilmoittautuneelta tutustumisjakson jälkeen. Harrastuksen päätyttyä jäsenyys seurassa jatkuu jäsenkauden loppuun saakka automaattisesti. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 
  • Harraste- ja valmennusmaksut
    Seuran toiminta on jakautunut syys- ja kevätkauteen. Harraste- ja valmennusmaksut maksetaan kausittain. Harrasteliikkujien osallistuminen jatkuu syyskauden jälkeen automaattisesti kevätkaudelle. Kilpa- ja valmennustoiminnassa mukana olevat ilmoittautuvat joukkueisiin kausittain. Kilpa- ja valmennustoimintaan osallistuvilla on mahdollisuus maksaa valmennusmaksut kuukausierissä. Harrasteliikunnan maksut maksetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä ennen harrastuksen alkamista.
  • Toimintamaksut
    Kilpa- ja valmennustoiminnassa mukana oleville ryhmille voi muodostua toimintamaksua harrastamisen muista etukäteen tiedotetuista kustannuksista kuten kilpailumatkoista, leiritoiminnasta, esiintymisasuista ja välineistä. Toimintamaksujen toteutumista seuraa ryhmän rahastonhoitaja, joka myös hyväksyy ryhmälle tulevat laskut. Lisätietoja ryhmän maksuista saat ryhmän ohjaajalta tai valmentajalta.

Maksuehto ja viivästysmaksut

Harraste- ja valmennusmaksu tulee olla maksettuna ennen ryhmään osallistumista.
Seuran jäsen- ja harrastusmaksuissa noudatetaan 14 pv maksuehtoa ja 7% viivästyskorkoa. Seuran maksuvalvonnasta vastaa Visma Financial Solution Oy, jolla on oikeus periä myöhässä maksetuista maksuista viivästysmaksua. Maksuajasta ja maksueristä voi sopia ennen muodostuneen laskun eräpäivää seuran laskutuksen kanssa laskutus@scvantaa.fi.

Ilmoittautumisen peruuttaminen/ harrastuksen päättäminen

Harrasteliikunnan ryhmän tutustumisaika on kaksi (2) viikkoa. Mikäli harrastaja ei jatka ryhmässä tutustumisajan jälkeen, tulee harrastemaksusta muodostunut lasku maksaa 15€ toimistomaksujen suuruisena tai jo maksetusta laskusta palautetaan harrastajalle maksettu maksu 15€ toimistokuluilla vähennettynä. Ilmoitus peruutuksesta ja tilinumero mahdollista maksun palautusta varten tehdään kirjallisesti laskutus@scvantaa.fi.

Harrasteliikunnan ryhmiin ilmoittaudutaan koko toimintavuodeksi kerralla (syyskausi+kevätkausi). Kevätkauden osallistuminen on mahdollista perua veloituksetta 30.11. mennessä. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti laskutus@scvantaa.fi -osoitteeseen.

Kilpa- ja valmennustoiminnan harrastamisen päättymisestä ilmoitetaan omalle valmentajalle. Valmennusmaksut maksetaan täysimääräisenä kauden loppuun saakka ja toimintamaksut laskutetaan tai liikasuoritukset palautetaan harrastuksen päättymisen jälkeen.

Maksuhyvitykset

Harrastajan päättäessä harrastuksensa ei harraste- tai valmennusmaksuja palauteta ja kauden maksut tulee suorittaa kauden loppuun saakka täysimääräisinä, poikkeuksena kilpa- ja valmennustoiminnan H-ryhmät, joissa on erikseen ilmoitettu kuukauden irtisanomisajasta.

Sairaustapauksissa harrastajalla on mahdollista saada hyvitystä harraste- ja valmennusmaksuista lääkärintodistusta vastaan. Sairaustapauksissa noudatetaan 4 viikon omavastuuaikaa.

Seuran keskeyttäessä ryhmän toiminnan harrastaja on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä. Ulkopuolisen tahon (esim. kaupungin tai aluehallintoviraston ilmoitus) keskeyttäessä/peruessa ryhmän toiminnan, jäsen on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä, mikäli seura ei pysty tarjoamaan korvaavaa toimintaa kuluvan toimintavuoden (1.7.-30.6.) aikana.

Harrasteryhmien hyvitykset toiminnan keskeytyessä koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi

Mikäli Sport Club Vantaa joutuu perumaan tai keskeyttämään toiminnan Covid-19 -pandemiaan liittyviin suosituksiin tai viranomaismääräyksiin perustuen, pyritään peruuntuneet tunnit ensisijaisesti hyvittämään korvaavalla toiminnalla toimintakauden loppuun mennessä (30.6.2022). Tämä tarkoittaa esimerkiksi korvaavien tuntien järjestämistä harrasteliikunnan kauden ulkopuolella (esim. koulujen loma-ajat).

Mikäli korvaavien tuntien järjestäminen ei ole mahdollista, harrasteryhmien kausimaksu hyvitetään peruuntuneelta ajalta alla olevan taulukon mukaisesti:

50€ kausimaksu  3€/vk hyvitys
105€ kausimaksu 5€/vk hyvitys
120€ kausimaksu 6€/vk hyvitys
150€ kausimaksu 8€/vk hyvitys
175€ kausimaksu 9€/vk hyvitys
220€ kausimaksu 14€/vk hyvitys

Harrastajan jäädessä pois harjoituksista omaehtoisesti tai oman sairastumisen vuoksi, ei hyvitykseen ole oikeutta. Hyvitykseen ei ole oikeutta myöskään siinä tapauksessa, että korvaavien harjoitusten ajankohta ei sovi harrastajalle. Hyvitykset ovat mahdollisia vain koronasta aiheutuvista poikkeustoimista johtuen. Muut mahdolliset peruutukset korvataan aina normaalien peruutusehtojen mukaisesti osallistumalla seuran muuhun toimintaan.

Hyvitys suositellaan kirjattavaksi ensisijaisesti harrastajan etuuksiin, jolloin sen voi hyödyntää tulevan kauden maksussa. Hyvitystä haetaan erillisten ohjeisen mukaisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella.

Kilpavoimistelijoiden harjoituskäytännöt koronapandemiaan liittyvien rajoitusten aikana (ryhmät, jotka osallistuvat Stara-tapahtumiin tai kilpailutoimintaan)

Mikäli lähiharjoittelu joudutaan julkishallinnon suositusten perusteella keskeyttämään, pyritään kilpavoimistelijoiden harjoittelua jatkamaan etäyhteyksien välityksellä normaalisti. Pyrimme mahdollisimman yksilökeskeiseen valmennukseen myös etäyhteysharjoittelussa. Valmennusmaksut veloitetaan normaalisti ja toimintamaksut toteutuneiden kulujen mukaisesti.

Mikäli korvaavaa toimintaa (etäharjoittelu) ei voida järjestää, katsotaan tilanne tapauskohtaisesti. Tutustuthan SC Vantaa infossa maksukäytänteisiin huolellisesti ennen kauden alkua.

Seurasiirto

Kilpavoimistelussa mukana olevan harrastajan vaihtaessa toiseen seuraan, tehdään lisenssin seurasiirtopyyntö Suomen Voimisteluliiton Hoika -palvelussa. Seura hyväksyy kilpalisenssin seurasiirron, kun voimistelija on suorittanut jäsenvelvoitteensa seuraan (avoimena olevat laskut on suoritettu).

SC Vantaa
Tavitie 1,
01450 Vantaa

SC Vantaa
Tavitie 1,
01450 Vantaa

SEURAA MEITÄ

© 2022 SC Vantaa

Tietosuojaseloste
Evästeet
© 2022 SC Vantaa

Vieritä ylös