SC VANTAA

Sport Club Vantaa ry

Sport Club Vantaa ry. (lyh. SC Vantaa) on perustettu 2008.

SC Vantaa perustettiin, jotta valmentajilla ja harrastajilla olisi paremmat edellytykset päästä kehittymään lajissaan sekä mahdollisuus edetä huipputasolle.

Seuran tavoitteena on luodan mahdollisuudet huippuvoimisteluun Itä-Uudellamaalla sekä tarjota laadukkaita ja monipuolisia harrasteliikuntatunteja.

Fiilistä antaa - SC Vantaa

Seura tarjoaa harrastus- ja kilpailuelämyksiä, iloista yhdessä tekemistä sekä terveyttä edistävän harrastuksen lapsille ja nuorille. Toiminta jakautuu harrasteliikuntaan, joukkuevoimisteluun ja rytmiseen voimisteluun.

Joukkuevoimistelun voi aloittaa jo 3-vuotiaana alkeisryhmissä. Seurasta löytyy useita joukkueita, jotka kilpailevat kansallisesti tai kansainvälisesti. Joukkuevoimistelu tarjoaa harrastajilleen tavotteellisen urheilun lisäksi unohtumattomia elämyksiä, pitkäaikaisia ystäviä sekä elinikäisen harrastuksen.

Rytmisen voimistelun voi niin ikään aloittaa jo 3 vuotiaana voimistelun alkeisvalmennusryhmissä. Seurasta löytyy eri tasoisia rytmisen voimistelun ryhmiä.

Harrasteliikunnassa  nautitiaan liikunnasta - ryhmissä pääsee nauttimaan liikunnan ja esiintymisen ilosta ilman kilpailullisia tavoitteita.

SC Vantaa liikuttaa lähes 1 000 lasta ja nuorta! Joukkuevoimisteljoita SC Vantaalla on noin 350 ja noin 650 lasta ja nuorta liikkuu viikottain harrasteryhmissä. Vuonna 2015 seurassa aloitti rytmisen voimistelun ryhmä, ja toivomme että myös rytminen voimistelu kasvaa vahvaksi toiminnoksi.

SC Vantaan toiminnan pääpaino on tuottaa laadukasta ja ammattimaista valmennusta, mahdollistaa kilpaileminen niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla ja joukkuevoimistelun kasvattamisessa.  Valmennuksen laadusta ja tehokkuudesta ei ole tingitty, tavoitteisiin on sitouduttu ja niiden eteen on tehty töitä niin valmennuksessa, hallituksessa kuin voimistelijoiden kotona. Valmennus on suunnitelmallista kaikissa ikäryhmissä ja kaikissa sarjoissa. Niin eri sarjoissa kilpailevilla joukkueilla, kuin eri tapahtumissa esiintyvillä joukkueilla valmennus on linjassa joukkueen tavoitteiden kanssa.

Seuran toiminta ja tavoitteet voi tiivistää seuraavasti:

  • Ammattimaiden ja laadukas valmennus
  • Vakaa talous
  • Hyvä työnantaja
  • Kansainvälisyys
  • Voimistelijan polku niin kansainväliselle huipulle kuin kansalliselle tasolle
  • Monipuolinen ja laadukas harrastetoiminta
  • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Seuran missio, visio ja arvot

 

Laatu, monipuolisuus, pitkäjänteisyys ja välittäminen ovat SC Vantaan toiminnan kulmakiviä. Arvostamme kilpakumppaneitamme sekä muita toimijoita. Olemme valmiita yhteistyöhön ja toimimme avoimella asenteella.

Seuran missio, visio ja arvot näkyvät niin valmennuksessa kuin talouden suunnittelussa.

SC Vantaalla on kaksi missiota:

 

”Laadukas ja monipuolinen lasten ja nuorten liikuttaja”


”SC Vantaa for success in Aesthetic Group Gymnastics and Rhytmic Gymnastics”

 

Visiona on olla menestyvä urheiluseura. SC Vantaa on seura, josta saa parasta valmennusta joukkuevoimistelussa sekä laadukasta ja monipuolista harrasteliikuntaa. SC Vantaalla on parhaimmat resurssit huippuvoimistelun tuottamiseen. SC Vantaassa ollaan ylpeitä omasta osaamisesta. Joukkuevoimistelussa SC Vantaa menestyy kansallisesti ja kansainvälisesti.

SC Vantaan arvot ovat läsnä jokapäiväisessä toiminnassa ja ne on luotu seura-, joukkue- ja yksilötasolle.

  • Laadukas ja terveellinen valmennus
  • Itsevarmat, ahkerat, vastuuntuntoiset harrastajat
  • Hyvät ja toimivat puitteet harrastamiselle ja kilpaurheilulle

 


Seuran talous

 

Viime vuosien aikana SC Vantaan talous on ollut erittäin vakaalla pohjalla. Kaikki seuran toiminta, niin hallitustyöskentely, valmennus- ja harrastetoiminta kuin tapahtumien järjestäminen on tukenut ja edesauttanut vakaan talouden ylläpitämistä. Kilpaurheilutoiminnassa talouden osuus korostuu erityisesti, sillä ilman taloudellista pohjaa ei ole mahdollista ylläpitää kilpaurheilutoimintaa.

Seuran kulurakennetta pidetään maltillisena ja realistisena ja suurin osa talouteen ja hallintoon liittyvästä työstä hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Pitkäjänteinen talouden kehitystyö on vaatinut erityistä kehittämistä, seurantaa ja suunnittelua viime vuosien aikana.

Tehokas taloudenhoito on mahdollistanut resurssien keskittämisen seuran ydintoimintoihin ja seurassa on voitu panostaa ammattimaiseen ja päätoimiseen valmennukeen niin joukkuevoimistelussa kuin harrasteliikunnassa. Seura on hyvän ja ammattimaisen talouden myötä onnistunut kasvattamaan ja ylläpitämään laadukasta toimintaa sekä kehittymään. Taloushallinnon kehittäminen kuten kirjanpidon ulkoistaminen ja sähköisen laskutusjärjestelmän käyttöönotto on perustunut selkeisiin tavoitteisiin, systemaattiseen prosessiin ja riskien hallintaan.


SC Vantaa työnantajana

 

SC Vantaan on ammentanut menestyksensä osaavista työntekijöistä. Positiivista ajattelua, avoimuutta, usko ihmisiin ja siihen että kaikki on mahdollista, on SC Vantaan ajatus työnantajana. Tavoitteena on ollut olla hyvä työnantaja, ja työntekijän ja seuran hyvinvointia vaalitaan ja pidetään arvossa.

Työnantajana SC Vantaa ylläpitää toiminnan vakautta ja jatkuvuutta varmistaen ettei kenenkään tarvitse työskennellä epävakaassa ympäristössä. Seurassa noudatetaan kaikkia lakisääteisiä velvoitteita (mm. sunnuntaityökorvaus) ja arvostetaan työntekijöitä kunnioittamalla kaikkia sopimuksia. Olemme luoneet entistä parempaa työpaikkaa työntekijöillemme ja sitoutunut pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Toiminnassa pidämme johdon ja työntekijöiden välistä luottamusta ensiarvoisen tärkeänä.

Hyvä työilmapiiri on tärkeä. Jokainen työntekijä on arvostettu omana itsenään.