SC Vantaa työnantajana

Sport Club Vantaa ammentaa menestyksensä osaavista työntekijöistä

 

Positiivista ajattelua, avoimuutta, usko ihmisiin ja siihen että kaikki on mahdollista on SC Vantaan motto työnantajana.

Myös urheiluseura voi olla hyvä työnantaja. SC Vantaassa työntekjän ja seuran toiminnan hyvinvointi on tärkeintä.Toimintaa kehitetään jatkuvasti eteenpäin kaikkien työntekijöiden vahvuuksien ja ideoiden pohjalta.

SC Vantaa ylläpitää työnantajana toiminnan vakautta ja jatkuvuutta varmistaen ettei kenenkään tarvitse työskennellä epävakaassa ympäristössä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita ja arvostamme työntekijöitä kunnioittamalla kaikkia sopimuksia. Haluamme luoda entistä parempaa työpaikkaa työntekijöillemme ja olemme sitoutuneita pitkäjänteiseen kehitystyöhon. Toiminnassa pidämme johdon ja työntekijöiden välistä luottamusta ensiarvoisen tärkeänä.

Hyvä työilmapiiri on meille tärkeä. Arvostamme jokaista työntekijää ja tarjoamme mahdollisuuden kehittymiseen ja vastuunottamiseen oman halun mukaisesti.

Palkitsemiskäytäntö

Palkitsemiskäytäntö on selkeä. Maksamme kaikille työntekijöille kilpailukykyistä palkkaa ja tarvittavat lisät. Lisäksi palkitsemme ahkerimmat työntekijät vuosittain bonuksilla.

Noudatamme yleistä työehtosopimusta kaikkien työntekijöidemme kanssa.

Kouluttautuminen

SC Vantaa kannustaa työntekijöitään itsensä kouluttamiseen, kehittämiseen ja voittamiseen. Jokaiselle työntekijälle luodaan halutessa henkilökohtainen urapolku.

Nuoret työntekijöinä

Koulutamme harjoittelun kautta jatkuvasti nuoria harrasteohjaajiksi ja joukkuevoimisteluvalmentajiksi. Jokainen ohjaamisesta tai valmentamisesta kiinnostunut saa työstään palkkaa ensimmäisen puolen vuoden harjoittelun jälkeen. Kannustamme työskentelemään opiskelujen ohessa ja sitoudumme harjoitteluun ja työskentelyyn pitkäkestoisesti.

 

Voimisteluvalmentajat

Yhdessä saavuttaminen on keskeisin tavoitteemme. Ideat jaetaan ja ongelmat ratkaistaan yhdessä. Jokainen on osa valmennustiimiä ja tukee muita osaamisellaan sekä saa tukea muilta valmentajilta. SC Vantaan valmentajien ote on innovatiivinen ja uudistamishaluinen, työskentely on pitkäjänteistä ja menestystä tavoittelevaa.

Tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittyä valmentajana ja olla mukana seuran kasvussa ja kehityksessä. Tarjoamme mielenkiintoisen ja turvatun työpaikan nopeasti kasvavassa, taloudellisesti vakaassa seurassa.

Liity kasvavaan valmennustiimiimme!

 

 

Harrasteohjaajat

Harrasteohjaajien työllä on suuri merkitys SC Vantaalle. Haluamme saada aikaan hyviä asioita ryhmissä liikkuville lapsille ja nuorille ja olla tukena heidän kasvussaan.

SC Vantaa tarjoaa mahdollisuuden työskennellä omien toiveiden mukaisesti joko tuntityöläisenä, tai vaihtoehtoisesti rakentaen omaa ohjaajan uraa SC Vantaan tukemana.

 

 

Seuratyöntekijät

Seuratyö on monen osaajan harrastus. Seuratyö on mahdollista jokaiselle, hommia löytyy oman mielenkiinnon mukaan laidasta laitaan.

 

 


- WE STAND FOR MORE -