Vastuullisuusohjelma

Sport Club Vantaa noudattaa vastuullisuusohjelmaa, joka on rakennettu keväällä 2022. Voimisteluliiton huippu-urheiluverkoston seurana vastuullisuusohjelmamme noudattaa pro-tason vastuullisuusaskeleita. 

Vastuullisuus on koko Sport Club Vantaan yhteinen asia. Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmen eri toiminnan tason omista vastuullisuusaskeleista: 

 • Harrastuksen toimintaympäristö on turvallinen, joka takaa harrastajille aidon mahdollisuuden vuoropuheluun ja rohkeuden puhua
  • Kaikki seuran harrastajat tietävät miten toimia kohdatessaan epäasiallista käytöstä
  • yli 12-vuotiaat voimistelijat ovat tietoisia Et ole yksin –palvelusta
 • ​Harrastajilla on mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.
  • Eri ikäiset harrastajat ovat yhdessä luoneet yleiset Sport Club Vantaan harrastajia koskevat toimintaperiaatteet, jotka on kirjattu harrastajalupaukseen 

1.Alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan rikosrekisteriote

2.Seuran ohjaajat ja valmentajat tuntevat laadukkaan lasten liikunnan periaatteet

3.Seuran ohjaajat ja valmentajat suorittavat

4.Seuran ohjaajille ja valmentajille viestitään aktiivisesti laadukkaan lasten liikunnan teemoista (esim. turvataidot, lasten oikeudet urheilussa, valmentajan valta ja vastuu)

5. Ammattivalmentajille tarjotaan tarvittaessa työnohjausta

6.Seuran valmentajat tuntevat Antidoping -ohjelman

7. Ohjaajilla ja valmentajilla on mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Seuran ohjaajat ja valmentajat ovat olleet mukana luomassa ohjaajalupausta, ja ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan sitä.

Hallinnolliset vastuullisuusaskeleet

 • Seuralla on kirjattuna epäasialliseen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen ohjeet 
 • Seuran säännöt, yhdistysrekisteritiedot ja yhteystiedot on kunnossa ja ajantasaiset
 • Työsopimukset ja työsuhdeasiat ovat kunnossa 
 • Seuralla on nimetty henkilö vastaamaan vastuullisuusasioista 
 • Seuralla on kirjallinen toimintalinja, jossa kuvataan yhteiset toimintatavat, toimintaperiaatteet ja vastuut
 • Seura on sitoutunut noudattamaan huippuseurojen pelisääntöjä
 • Seuralla on työsuojelun toimintaohjelma
 • Seuralla on kriisiviestintäsuunnitelma

Hallituksen vastuullisaskeleet

Hallituksen jäsenet

Vastuullisuusohjelman taustalla ovat:

Vastuullisuustyömme pohjana toimii Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteistyössä rakentama urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024.

Vastuullisuusaskeleemme on rakennettu voimisteluyhteisön eettisiä periaatteita noudattaen. Olemme askeleissa pro-tasolla.

 1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun
 2. Vastuu kasvatuksesta
 3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus 
 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat.

Sport Club Vantaa on saavuttanut 26.9.2018 olleessa auditoinnissa Tähtimerkin laadukkaasta lasten ja nuorten toiminnasta. 

"Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa."

Seuratoimintalinja

Tähtiseura-toiminta

SC Vantaa
Tavitie 1,
01450 Vantaa

SC Vantaa
Tavitie 1,
01450 Vantaa

SEURAA MEITÄ

© 2022 SC Vantaa

Tietosuojaseloste
Evästeet
© 2022 SC Vantaa

Vieritä ylös