Tuntikuvaukset

Perheliikkarissa lapsi pääsee nauttimaan liikunnan ilosta yhdessä aikuisen (esim. äiti, isä, mummi, vaari tai kummi) kanssa. Mukaan voi tulla vaikka koko perheen voimin!

 Perheliikkarin tavoitteena on tukea lasten kokonaiskehitystä ja kasvatustyötä sekä parantaa perheen sosiaalista vuorovaikutusta. Perheliikkaritunneilla kehittyvät sekä motoriset perustaidot että sosiaaliset taidot. Perheliikkaritunnit sisältävät muun muassa leikkejä, lauluja, pelejä, välineliikuntaa sekä toiminta- ja temppuratoja. Yhteisenä sisältönä kaikilla tunneilla on tutut aloitus- ja lopetusrituaalit, joiden tarkoituksena on luoda turvallisuutta ja yhteenkuuluvuutta. 

Perheliikkari soveltuu parhaiten 3-6-vuotiaille/sellaisille lapsille, jotka osaavat jo kävellä itsenäisesti. 

BabyBic-tunneilla aikuinen kohottaa kuntoaan yhdessä vauvan kanssa. Tunti on tarkoitettu 0-1-vuotiaan lapsen kanssa liikkuvalle aikuiselle. BabyBicissä tehdään muun muassa lämmittely, askelsarjoja, kuntopiirimäistä harjoittelua sekä venyttelyä ottaen vauva mukaan liikkeisiin. Tunnit vahvistavat vauvan ja aikuisen vuorovaikutusta. 

Peuhuperjantai on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heitä kotona hoitaville vanhemmille tai hoitajille. Idea on, että lapset ja aikuiset saavat tehdä mm. temppuratoja, pelata palloa, liikkua ja leikkiä yhdessä toisten lasten ja aikuisten kanssa isossa tilassa. Toiminta on maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Peuhuperjantain toiminta perustuu aktiiviseen yhdessäoloon, jossa aikuiset huolehtivat itse lapsistaan. Peuhuperjantai järjestetään SC Vantaan hallilla Sokevalla perjantaisin klo 9-11.

Tervetuloa mukaan toimintaamme!