Erityisliikunta

Erityistä tukea tarvitsevien ryhmissä  pääsee nauttimaan liikkumisen tuomasta ilosta ja elämyksistä! 

Erityisliikunnan ryhmät on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisten tilanteiden vuoksi vaikea osallistua yleisiin liikuntaryhmiin ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. 

Ryhmät on suunnattu lapsille,  nuorille ja aikuisille, joilla on kömpelyyttä tai vaikeutta liikkumisessa, oppimisessa, hahmottamisessa tai sosiaalisissa tilanteissa, kuten downin syndrooma, monimuotoinen kehityshäiriö tai dysfasia. Ryhmät esiintyvät halutessaan Sport Club Vantaan näytöksissä. 

Sc Vantaalla jokainen liikkuja pääsee mukaan tavoitteelliseen kilpatoimintaan. Uniikit -joukkueessa voimistelijat pääsevät testaamaan osaamistaan Special Olympics -kilpailuissa niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 

Erityisryhmissä harjoitellaan mm. vartalonhallintaa ja tasapainoa sekä lisätään liikkuvuutta.