top of page

Maksu- ja peruutusehdot

Tutustuthan harrastamisen maksuihin ja maksu- ja peruutusehtoihin huolellisesti ennen ilmoittautumista. Ilmoittautuessaan liikuntaryhmään harrastaja/alaikäisen harrastajan huoltaja hyväksyy ryhmän toiminnasta hänelle aiheutuvat laskut ja seuran maksu- ja peruutusehdot. Muodostuvat maksut ovat perintätoimikelpoisia.

Harrastajalle muodostuvat laskut löytyvät omasta myClub -palvelusta. Laskut on mahdollista maksaa laskun yhteydessä olevan linkin kautta omassa verkkopankissa tai voit tehdä e-laskusopimuksen omassa verkkopankissasi.

Growing Plants

Harrastamisesta muodostuvat maksut

  • Jäsenmaksu
    Jokaisen seurassamme liikkuvan harrastajan tulee olla yhdistyksemme jäsen. Sport Club Vantaan jäsenkausi on 1.7.-30.6. ja jäsenmaksun suuruus on 40€. Jäsenmaksu laskutetaan liikuntaryhmään ilmoittautuneelta tutustumisjakson jälkeen. Harrastuksen päätyttyä jäsenyys seurassa jatkuu jäsenkauden loppuun saakka automaattisesti. Maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 

  • Harraste- ja valmennusmaksut
    Seuran toiminta on jakautunut syys- ja kevätkauteen. Harraste- ja valmennusmaksut maksetaan kausittain. Harrasteliikkujien osallistuminen jatkuu syyskauden jälkeen automaattisesti kevätkaudelle. Kilpa- ja valmennustoiminnassa mukana olevat ilmoittautuvat joukkueisiin kausittain. Kilpa- ja valmennustoimintaan osallistuvat maksavat valmennusmaksua kuukausierissä. Harrasteliikunnan maksut maksetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä ennen harrastuksen alkamista.

  • Toimintamaksut
    Kilpa- ja valmennustoiminnassa mukana oleville ryhmille muodostuu toimintamaksua harrastamisen muista etukäteen tiedotetuista kustannuksista kuten kilpailumatkoista, leiritoiminnasta, esiintymisasuista ja välineistä. Toimintamaksujen toteutumista seuraa ryhmän rahastonhoitaja, joka myös hyväksyy ryhmälle tulevat laskut. Lisätietoja ryhmän maksuista saat ryhmän ohjaajalta tai valmentajalta.

Maksuehto ja viivästysmaksut

Harraste- ja valmennusmaksu tulee olla maksettuna ennen ryhmään osallistumista.
Seuran jäsen- ja harrastusmaksuissa noudatetaan 14 pv maksuehtoa ja 7% viivästyskorkoa. Seuran maksuvalvonnasta vastaa Visma Financial Solution Oy, jolla on oikeus periä myöhässä maksetuista maksuista viivästysmaksua. Maksuajasta ja maksueristä voi sopia ennen muodostuneen laskun eräpäivää seuran laskutuksen kanssa laskutus@scvantaa.fi.

Ilmoittautumisen peruuttaminen/ harrastuksen päättäminen

Harrasteliikunnan ryhmän tutustumisaika on kaksi (2) viikkoa. Mikäli harrastaja ei jatka ryhmässä tutustumisajan jälkeen, tulee harrastemaksusta muodostunut lasku maksaa 15€ toimistomaksujen suuruisena tai jo maksetusta laskusta palautetaan harrastajalle maksettu maksu 15€ toimistokuluilla vähennettynä. Ilmoitus peruutuksesta ja tilinumero mahdollista maksun palautusta varten tehdään kirjallisesti laskutus@scvantaa.fi.

Harrasteliikunnan ryhmiin ilmoittaudutaan koko toimintavuodeksi kerralla (syyskausi+kevätkausi). Kevätkauden osallistuminen on mahdollista perua veloituksetta 30.11. mennessä. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti laskutus@scvantaa.fi -osoitteeseen.

Kilpa- ja valmennustoiminnan harrastamisen päättymisestä ilmoitetaan omalle valmentajalle. Valmennusmaksut maksetaan täysimääräisenä kauden loppuun saakka ja toimintamaksut laskutetaan tai liikasuoritukset palautetaan harrastuksen päättymisen jälkeen.

Maksuhyvitykset

Harrastajan päättäessä harrastuksensa ei harraste- tai valmennusmaksuja palauteta ja kauden maksut tulee suorittaa kauden loppuun saakka täysimääräisinä, poikkeuksena kilpa- ja valmennustoiminnan H-ryhmät, joissa on erikseen ilmoitettu kuukauden irtisanomisajasta.

Sairaustapauksissa harrastajalla on mahdollista saada hyvitystä harraste- ja valmennusmaksuista lääkärintodistusta vastaan. Sairaustapauksissa noudatetaan 4 viikon omavastuuaikaa.

Seuran keskeyttäessä ryhmän toiminnan harrastaja on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä. Ulkopuolisen tahon (esim. kaupungin tai aluehallintoviraston ilmoitus) keskeyttäessä/peruessa ryhmän toiminnan, jäsen on oikeutettu maksuhyvitykseen ajalta, jolloin toimintaa ei järjestetä, mikäli seura ei pysty tarjoamaan korvaavaa toimintaa kuluvan toimintavuoden (1.7.-30.6.) aikana.

Seurasiirto

Kilpavoimistelussa mukana olevan harrastajan vaihtaessa toiseen seuraan, tehdään lisenssin seurasiirtopyyntö Suomen Voimisteluliiton Hoika -palvelussa. Seura hyväksyy kilpalisenssin seurasiirron, kun voimistelija on suorittanut jäsenvelvoitteensa seuraan (avoimena olevat laskut on suoritettu).

bottom of page