top of page

SC Vantaan vastuullisuusohjelma

Sport Club Vantaan vastuullisuusohjelman avulla varmistamme turvallisen harrastuksen jokaiselle.

Vastuullisuusohjelma

Sport Club Vantaan vastuullisuusohjelma pohjautuu urheilun Tähtiseura-ohjelmaan. Vastuullisuusohjelma on rakennettu vuonna 2022 ja vastuullisuustoimintaamme arvioidaan vuosittain. 

Vastuullisuus on koko Sport Club Vantaan yhteinen asia. Vastuullisuusohjelmamme koostuu kolmen eri toiminnan tason omista vastuullisuusaskeleista: 

Harrastajan vastuullisuusaskeleet

 • Harrastuksen toimintaympäristö on turvallinen, joka takaa harrastajille aidon mahdollisuuden vuoropuheluun ja rohkeuden puhua

  • Kaikki seuran harrastajat tietävät miten toimia kohdatessaan epäasiallista käytöstä

  • yli 12-vuotiaat voimistelijat ovat tietoisia Et ole yksin –palvelusta

 • ​Harrastajilla on mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon.

  • Eri ikäiset harrastajat ovat yhdessä luoneet yleiset Sport Club Vantaan harrastajia koskevat toimintaperiaatteet, jotka on kirjattu harrastajalupaukseen 

Valmentajan ja ohjaajan vastuullisuusaskeleet

1.Alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan rikosrekisteriote

2.Seuran ohjaajat ja valmentajat tuntevat laadukkaan lasten liikunnan periaatteet

3.Seuran ohjaajat ja valmentajat suorittavat:

4.Seuran ohjaajille ja valmentajille viestitään aktiivisesti laadukkaan lasten liikunnan teemoista (esim. turvataidot, lasten oikeudet urheilussa, valmentajan valta ja vastuu)

5. Ammattivalmentajille tarjotaan tarvittaessa työnohjausta

6.Seuran valmentajat tuntevat Antidoping -ohjelman

7. Ohjaajilla ja valmentajilla on mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Seuran ohjaajat ja valmentajat ovat olleet mukana luomassa ohjaajalupausta (linkki pdf-tiedostoon), ja ovat sitoutuneet toiminnassaan noudattamaan sitä.

Seurajohdon ja -hallinnon vastuullisuusaskeleet

Hallinnolliset vastuullisuusaskeleet

 • Seuralla on kirjattuna epäasialliseen käytöksen ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen ohjeet ​​

 • Seuran säännöt, yhdistysrekisteritiedot ja yhteystiedot on kunnossa ja ajantasaiset​​

 • Työsopimukset ja työsuhdeasiat ovat kunnossa ​​

 • Seuralla on nimetty henkilö vastaamaan vastuullisuusasioista ​​

 • Seuralla on kirjallinen toimintalinja (lataa pdf-tiedosto), jossa kuvataan yhteiset toimintatavat, toimintaperiaatteet ja vastuut​​

 • Seura on sitoutunut noudattamaan huippuseurojen pelisääntöjä​​

 • Seuralla on työsuojelun toimintaohjelma​​

 • Seuralla on kriisiviestintäsuunnitelma

Hallituksen vastuullisaskeleet

Hallituksen jäsenet

Vastuullisuusohjelman taustalla ovat:

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Vastuullisuustyömme pohjana toimii Olympiakomitean ja lajiliittojen yhteistyössä rakentama urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024 (lataa pdf-tiedosto).

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma.jpeg
Urheiluyhteisön tavoitteet.jpeg

Voimisteluyhteisön eettiset periaatteet

Vastuullisuusaskeleemme on rakennettu voimisteluyhteisön eettisiä periaatteita noudattaen. Olemme askeleissa pro-tasolla.

Voimistelun eettiset periaatteet.jpeg

Reilun pelin periaatteet

 1. Jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun​

 2. Vastuu kasvatuksesta​

 3. Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen​

 4. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus ​

 5. Luonnon kunnioittaminen ja kestävään kehitykseen pyrkiminen

Tähtiseura-toiminta

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.

Tähtimerkki on Olympiakomitean ja lajiliiton myöntämä tunnus urheiluseuralle, joka täyttää määritetyt laatutekijät kohderyhmänsä osalta. Osa-alueita on kolme: lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat.

Sport Club Vantaa on saavuttanut 26.9.2018 olleessa auditoinnissa Tähtimerkin laadukkaasta lasten ja nuorten toiminnasta. 

"Suomalainen urheilu loistaa Tähtiseurassa."

Seuratoimintalinja (Lataa pdf-tiedosto)

Tähtiseura lapset ja nuoret voimistelu logo
bottom of page